Fork me on GitHub

Ranking of Weekly Contest 263

# Username Rank Previous rating Expected new rating Δ Country/Region name
1 a-ha-u 7251 1500 1444.21 -55.79 中国
2 gong-zheng-t 7252 1450 1428.76 -21.24
3 coderush-2 7253 1643 1608.23 -34.77
4 weave 7254 1429.31 1409.57 -19.74
5 mohitsangwan 7255 1500 1444.09 -55.91 India
6 shou-lu-hong-hei-shu 7256 1453 1431.5 -21.5
7 wu-ze-gang 7257 1500 1444.03 -55.97
8 SangeethaThai 7258 1500 1444.03 -55.97
9 zhang-lr 7259 1446 1424.96 -21.04
10 joseph34 7260 1308.1 1298.13 -9.97 United States
11 SamarQusai 7261 1500 1443.97 -56.03
12 pprr 7262 1397 1379.6 -17.4 阿鲁巴
13 adm29aadi 7263 1645.54 1610.5 -35.05
14 xiaowanzitwo 7264 1459.41 1437.33 -22.08
15 Manisha_123 7265 1286.17 1278.11 -8.06
16 gong-nong-jie-ji 7266 1500 1443.79 -56.21
17 chenwei182729 7267 1480 1456.42 -23.58 中国
18 lao-o-b 7268 1539 1511.29 -27.71
19 PurplePearl 7269 1543.63 1515.58 -28.05
20 huan-wei-gong-ren-bu-he-pi-jiu 7270 1394 1376.71 -17.29 中国
21 qui22ical-pare0eg 7271 1396.17 1378.69 -17.49
22 andy-10 7272 1542 1514.04 -27.96
23 shuai-ju-m 7273 1315 1304.16 -10.84
24 ma-wei-zhan 7274 1524 1497.26 -26.74
25 zxb2021 7275 1491 1466.53 -24.47