Fork me on GitHub

Ranking of Weekly Contest 263

# Username Rank Previous rating Expected new rating Δ Country/Region name
1 jiu-zhe-yang-ba-42 6926 1468 1449.84 -18.16
2 dhananjayrathod 6927 1357.24 1348.72 -8.52 India
3 huan-xiang-yi-da-wu- 6928 1559 1533.68 -25.32
4 weirdo-5u 6929 1522.11 1499.63 -22.48
5 charvidreams 6930 1454.12 1437.03 -17.09
6 Zarjagen 6931 1610.39 1581.14 -29.25
7 rc12345 6932 1257.08 1258.93 +1.85
8 blank2457 6933 1500.32 1479.48 -20.84
9 liangzhicheng 6934 1328 1322.22 -5.78
10 chen-ji-qing-huan-2 6935 1500 1453.15 -46.85
11 xyious 6936 1377.49 1366.94 -10.55 United States
12 bhattpratyush26 6937 1614.59 1584.97 -29.62 India
13 leetercoder321 6938 1458 1440.5 -17.5
14 dheeraj_2002 6939 1500.93 1479.98 -20.95
15 googly_007 6940 1396.06 1383.79 -12.27 United States
16 sandhyacheruku 6941 1500 1452.97 -47.03
17 wang-gu-bu-wang-ni 6942 1429 1413.84 -15.16
18 rshan-hui-xuan-ti 6943 1548 1523.35 -24.65
19 cccccccco 6944 1516.74 1494.47 -22.26 Taiwan
20 GouseRabbani_Shaik 6945 1416.58 1402.42 -14.15
21 yanmingrui 6946 1563.49 1537.65 -25.85
22 ctoudsihnagrninja25022001 6947 1416.06 1401.94 -14.12
23 qwkygt 6948 1500 1452.73 -47.27
24 n-i-k-h-i-l- 6949 1581.89 1554.6 -27.28
25 venkateshwar1996 6950 1574.66 1547.93 -26.74