Fork me on GitHub

Ranking of Weekly Contest 263

# Username Rank Previous rating Expected new rating Δ Country/Region name
1 LIZ5233 6151 1525.87 1512.28 -13.59 中国
2 rotfl 6152 1568 1550.56 -17.44
3 EnjoyLIFE2020 6153 1531.15 1517.05 -14.1 China
4 yi-zhi-e 6154 1507 1495.17 -11.83 中国
5 ge-ren-lian-xi-sheng 6155 1500 1474.84 -25.16
6 Odinnnnnn 6156 1552.81 1536.7 -16.11 United States
7 twang479 6157 1500 1474.79 -25.21
8 parth_jasani_8902 6158 1322.66 1330.65 +7.99 India
9 kong-ming-pu-zi 6159 1483 1473.4 -9.6
10 Shradha2020 6160 1308.65 1318.37 +9.73
11 yu-su-ze-bu-da 6161 1502.03 1490.58 -11.45 中国
12 zkoyande 6162 1530.24 1516.13 -14.11
13 ren-jian-shi-ge-2 6163 1506.53 1494.61 -11.92
14 xing-kong-zhi-xiao 6164 1439.31 1434.04 -5.27
15 anosh 6165 1445.57 1439.63 -5.95
16 krli07717 6166 1467.57 1459.41 -8.16
17 hu-zhe 6167 1588.8 1569.33 -19.47 中国
18 xmd19941019-CoJ9umb0L6 6168 1586.43 1567.17 -19.26
19 qwz111 6169 1615 1593.21 -21.79
20 wswm12345 6170 1738.87 1706.42 -32.45
21 Tanglinzzz 6171 1442 1436.34 -5.66 中国
22 unuliha 6172 1425.85 1421.85 -4
23 MoshMode 6173 1441 1435.43 -5.57
24 nan-cheng-hua-yi-kai-b 6174 1515.14 1502.29 -12.85 中国
25 Ruvxei 6175 1700.11 1670.92 -29.18