Fork me on GitHub

Ranking of Weekly Contest 254

# Username Rank Previous rating Expected new rating Δ Country/Region name
1 Kaiyu-Wang 5351 1665.43 1653.6 -11.84
2 RiyaM16 5352 1339.76 1366.86 +27.1
3 bingo12128 5353 1491 1498.16 +7.16
4 man-man-2m0 5354 1629 1620.89 -8.11
5 hong41 5355 1775.98 1753.17 -22.81
6 sunidhi_sharma 5356 1498.38 1504.64 +6.27 India
7 qian-ruo-xia-mo-k 5357 1448 1460.4 +12.4
8 you-dian-xiao-cai 5358 1500 1513.65 +13.65
9 Jiahua_Li 5359 1645.16 1635.31 -9.85
10 chelseawuwu 5360 1567.31 1565.7 -1.61
11 xy-li 5361 1886.56 1853.06 -33.5 United States
12 leslie-13 5362 1511 1515.73 +4.73
13 pankaj_1_2_3 5363 1500 1513.47 +13.47
14 yong-yuan-de-di-yi-tian-s 5364 1619 1611.81 -7.19
15 code_arun 5365 1414.24 1430.89 +16.65
16 Abinayaa_A 5366 1436.03 1449.82 +13.79
17 kinfinity 5367 1497.25 1503.53 +6.28 United Kingdom
18 jpcr 5368 1500 1513.35 +13.35
19 sagar_bisht 5369 1413.16 1429.89 +16.73 India
20 cecelie-px 5370 1500 1513.29 +13.29
21 user6826a 5371 1416.36 1432.64 +16.28
22 tian-tian-ye-ming 5372 1545 1545.73 +0.73 中国
23 yzhsh 5373 1617.18 1610.11 -7.07 United States
24 leneza_41 5374 1513.44 1517.74 +4.3 Mexico
25 zai-ye-bu-hui 5375 1671 1658.38 -12.62