Fork me on GitHub

Ranking of Biweekly Contest 62

# Username Rank Previous rating Expected new rating Δ Country/Region name
1 xywang0520 201 2330.19 2351.86 +21.66 China
2 KanoGachi1224 202 2010 2068.14 +58.14
3 Hanxin_Hanxin 203 2003 2061.8 +58.8
4 ya-teng 204 1773 1860.1 +87.1
5 kg1910 205 2146.04 2187.85 +41.82 India
6 while-true-coding 206 2188 2224.89 +36.89 中国
7 A_Le_K 207 2988.72 2936.92 -51.8 Latvia
8 EUqr2c2cjD8nuX5K 208 2280.75 2306.84 +26.08 United States
9 rainingpeace 209 2039.88 2093.37 +53.49 United States
10 hero777 210 1911.18 1979.89 +68.71
11 chuan-chih 211 2482.56 2485.67 +3.12
12 bofeng07 212 2201.71 2236.09 +34.37 United States
13 jiangjinjinyxt 213 1918.44 1985.8 +67.36
14 hui-de-qu-de-hui-yi 214 2194 2228.95 +34.95 中国
15 xin-xiang-yuan-fang 215 1894 1964.04 +70.04
16 xian-yu-shi-xiang-desu 216 1500 1779.42 +279.42
17 wangdh15 217 2448 2454.05 +6.05
18 shobhit907 218 2097.55 2142.93 +45.39 India
19 jian-nan-chun-2 219 2291 2314.25 +23.25
20 aybekko97 220 2060.71 2110.07 +49.36 Kazakhstan
21 khoray 221 1500 1777.64 +277.64
22 so-what-ex 222 2228 2257.88 +29.88 中国
23 shawnxi 223 2469 2471.82 +2.82
24 harttle 224 2609 2596.18 -12.82 中国
25 pku_ldy 225 1590 1699.01 +109.01 中国